เครื่องตรวจจับโลหะ - ชนิดท่อ

รหัสสินค้า : NA2

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สำหรับของเหลว เพสต์ ซุป และแยม

*1. ความสูงที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับได้ตามคำขอด้วยคำสั่ง

*2 ความไวอาจขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ตรวจสอบและสภาพแวดล้อม ฯลฯ

Visitors: 1,772