เครื่องตรวจจับโลหะ สำหรับกระเป๋าขนาดใหญ่ & กล่องกระดาษ

รหัสสินค้า : NA4

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สำหรับกระเป๋าขนาดใหญ่ & กล่องกระดาษ

  • สถานะการทำงานและการแจ้งเตือนการตรวจจับจะแสดงอย่างชัดเจนด้วยหน้าจอสัมผัสสี
  • บันทึกและจัดการข้อมูลย้อนหลังได้ 100,000 รายการโดยใช้หน่วยความจำแฟลช USB
  • แม็กซ์ โหลด: 50 กก.
Visitors: 1,772