แท่นชั่งรถบรรทุก ขนาด 3x18 เมตร

รหัสสินค้า : k60t

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิคส์ 60 ตัน แบบลอย (ปูน)

  • น้ำหนักชั่งสูงสุด 60 ตัน ค่าละเอียด 10 กก.
  • แท่นชั่งแบบลอยขนาด ปูหน้าด้วยคอนกรีต ขนาด 3x18 เมตร
  • หัวอ่าน Commander Model: HP-05K ตามกฎกระทรวงสำนักงาน ชั่ง ตวง วัด


Visitors: 1,772